X
ApoAtSarimawNgBAGANI - Mar 22, 2018

ApoAtSarimawNgBAGANI - Mar 22, 2018

#ApoAtSarimawNgBAGANI - Nagdulot ng matinding pangamba sa Sansinukob ang pagtatalo ng magkapatid na sina Apo at Sarimaw.

Date
Mar 22, 2018
About The Show
As the gods witness the clash of the regions, they decided to wreak havoc to Sansinukob to make the human race worship them. Warriors from each of the five regions of Sansinukob assembled and formed a group called “Bagani”. They are Lakas (Enrique Gil) from Taga-Disyerto, Ganda (Liza Soberano) from Taga-Patag, Lakam (Matteo Guidicelli) from Taga-Kalakal, Mayari (Sofia Andres) from Taga-Laot, and Dumakulem (Makisig Morales) from Taga-Gubat. Together, they join forces to battle the creatures the gods sent to punish humans.
Genre
Drama, Fantasy
Views
1,102,425

Comments (0)

Log in to comment

ApoAtSarimawNgBAGANI - Mar 22, 2018

#ApoAtSarimawNgBAGANI - Nagdulot ng matinding pangamba sa Sansinukob ang pagtatalo ng magkapatid na sina Apo at Sarimaw.

SiBabaylanNgBagani - Mar 21, 2018

#SiBabaylanNgBAGANI - Nakilala ng mga Bagani si Gloria, ang dakilang Babaylan ng Sansinukob.

BAGANIKambalNaDragons - Mar 20, 2018

#BAGANIKambalNaDragons - Nalaman nina Lakas at Ganda ang laman ng kani-kanilang mga puso para sa isa't isa. Hindi rin magiging madali para sa mga Bagani ang kanilang paglalakbay patungo sa Babaylan dahil sa kambal na mga hadlang.

BAGANISanibPuwersa - Mar 19, 2018

#BAGANISanibPwersa - Natalo man ng ating mga bagani ang higante, sila mayroon pa ring mga tanong tungkol sa kung papaano lumabas at sino ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan para gapiin ito.

BAGANIHigante - Mar 16, 2018

#BAGANIHigante - Nagtulung-tulong sina Lakas, Ganda, Lakam, Mayari at Dumakulem para tapusin ang paghahasik ng lagim ng isang higante sa buong Sansinukob.

KasalangBAGANI - Mar 15, 2018

#KasalangBAGANI - Si Lakas na ang bagong pinuno ng mga taga-Disyerto. Dumating na rin ang araw ng kasal nina Lakam at Ganda.

AngSimulaNgDigmaanSaBagani - Mar 14, 2018

#AngSimulaNgDigmaanSaBAGANI - Nagsimula na ang kaliwa't kanang digmaan sa pagitan ng mga rehiyon ng Sansinukob.

MaLAKAStrumaydorKayGanda - Mar 13, 2018

MaLAKAStrumaydorKayGanda - Sasabihin na ba ni Lakas ang katotohanan kay Ganda?

UnangPagsubokSaBagani - Mar 12, 2018

#UnangPagsubokSaBAGANI - Binigyan ng regalo ni Ganda si Lakas bilang pasasalamat nito sa mga naitulong ng binata. Isang pagsubok naman ang kailangan niyang harapin para maasam ang matamis nitong halik.

PagsasanayBAGANIStyle - Mar 9, 2018

#PagsasanayBAGANIStyle - Sinimulan na ni Lakas ang pagsasanay sa mga Taga-Patag pagdating sa pakikipaglaban.
LOAD MORE