Signal - Episode 20

Signal
Signal - Episode 20

Nabago ang lahat ng mga alaala nina Harry at Cyril sa kasalukuyan kaya nabuhayan sila ng pag-asa na maaaring buhay pa rin si Jomar Lee.

Date
Sep 15, 2017
About The Show
Harry (Lee Je-hoon), is a cold case profiler who wishes to solve the crime he witnessed when he was a kid. He discovers a mysterious walkie-talkie where a detective is talking on the other line. Jomar (Cho Jin-woong), the detective on the other line, is also investigating about the sudden disappearance of Harry's classmate. The two police officers begin to communicate with each other. However, Jomar is from the year 2000 while Harry is present in the year 2015. How will two individuals living in different times be able to solve a long-standing crime?
Genre
Korean Drama
Views
28,609

Comments (0)

Log in to comment

Signal - Episode 20

Nabago ang lahat ng mga alaala nina Harry at Cyril sa kasalukuyan kaya nabuhayan sila ng pag-asa na maaaring buhay pa rin si Jomar Lee.

Signal - Episode 19

Gumawa ng paraan sina Cyril at Harry para puntahan si Diego Kim at ang naging kapalit nito ay isang panganib.

Signal - Episode 18

Alam na ni Harry ang totoo tungkol sa pagkamatay ng kuya niya. Kinumbinsi rin ni Cyril si Harry na baguhin nila ang nakaraan.

Signal - Episode 17

Kinumbinsi nina Harry at Cyril si Rachel Kang na baguhin ang testimonya nito laban kay Sanjo Park. May bagong lead rin na nakuha ang cold case squad tungkol sa Injoo rape case.

Signal - Episode 16

Nahanap na nina Harry at Cyril ang taong matagal na nilang hinahanap. Samantala, pinayuhan naman ni Harry si Jomar Lee na tigilan na ang pag-iimbestiga sa Injoo case.

Signal - Episode 15

Kahit na pinagbawalan silang makialam sa kaso ng pagkamatay ni Chief Ahn, hindi pa rin tumigil sina Harry at Cyril sa pag-iimbestiga para lutasin ang Injoo Gang Rape Case.

Signal - Episode 14

Isang kasong may personal na koneksyon kay Harry ang sabay nilang iimbestigahan ni Detective Lee at ito ang magiging susi para malutas ang misteryo sa biglang pagkawala ni Jomar.

Signal - Episode 13

Nakilala na ng cold case squad ang suspect sa Hongwon-dong serial murder case pero nagbago ang mga pangyayari sa kasalukuyan dahil sa ginawa ni Detective Lee.

Signal - Episode 12

Humingi na ng tulong si Harry kay Detective Lee para mahuli na nila ang suspect sa Hongwon-dong case. Isang importanteng clue rin ang nalaman nila na galing sa huling biktima ng suspect.

Signal - Episode 11

Ang Hongwon-dong murder case ang bagong iniimbestigahan ng cold case squad at isang madilim na nakaraan ang muling naalala ni Detective Cha dahil sa kasong ito.
LOAD MORE